ابراهیم باقری طالقانی

درباره من

دکتر ابراهیم باقری طالقانی
image

استادیار گروه آموزشی طراحی صنعتی @ دانشکده هنر

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان - استادیار گروه طراحی صنعتی...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1393-1397

دکترای پژوهش هنر

دانشگاه تربیت مدرس

1383-1385

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

دانشگاه هنر تهران

1378-1383

کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

تجارب

1398 - 1397

معاون پژوهش و فناوری دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

1388-1392

معاون پژوهشی دانشکده هنر

دانشگاه سمنان

1388-1391

مدیر گروه طراحی صنعتی

دانشگاه سمنان

از 1388 تا کنون

- عضو کمیته علمی آزمون نیمه متمرکز، کارشناسی ارشد و المپیاد رشته طراحی صنعتی

سازمان سنجش آموزش کشور

از 1395 تا کنون

مسئول کمیته علمی المپیاد طراحی صنعتی در قطب 3 و منطقه 9 کشور

سازمان سنجش آموزش کشور

از 1398

عضو هیات تحریریه مجله دستاورد

دانشگاه هنر تهران

1395-1396

عضو کمیته داوری مسابقات ملی آیدیران

آیدیران

1394

- عضو کمیته علمی «اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی، توسعه پایدار»

دانشگاه الزهراء

1396

عضو کمیته داوری مسابقه طراحی مبلمان آیسا

دانشگاه تهران

مهارت ها

طراحی محصول

طراحی انسان محور (UX، UCD و ...)

اولویت های پژوهشی

روش شناسی طراحی

طراحی کاربر محور

طراحی زیست محیطی و پایدار

ارگونومی

کاربرد روانشناسی شناختی و روانشناسی محیطی در طراحی صنعتی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
جایگاه بیومیمیکری در طراحی پایدار
اولین همایش ملی نگرش های نوین در طراحی صنعتی(2012-05-02)
^ابراهیم باقری طالقانی
کاربرد روانشناسی شناختی در طراحی صنعتی
(2015-09-23)
مکانیزم تهویه و تبرید طبیعی هوا
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان(2013-01-08)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ارگونومی (2)   (96 بار دانلود)
رشته : طراحی صنعتی , گرایش : طراحی صنعتی
ارگونومی (1)   (109 بار دانلود)
رشته : طراحی صنعتی , گرایش : طراحی صنعتی
تاریخ طراحی صنعتی   (103 بار دانلود)
رشته : طراحی صنعتی , گرایش : طراحی صنعتی
پروژه پنج طراحی صنعتی   (106 بار دانلود)
رشته : طراحی صنعتی , گرایش : طراحی صنعتی
پروژه یک طراحی صنعتی   (92 بار دانلود)
رشته : طراحی صنعتی , گرایش : طراحی صنعتی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، جنب پارک جنگلی سوکان، دانشکده هنر دانشگاه سمنان، گروه طراحی صنعتی
e.bagheri@semnan.ac.ir
(+98)2331535302

فرم تماس